Overzicht tarieven

Tarievenlijst geldt t/m 31 december 2020. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Tarief beschikking mondzorg 2020 t.b.v. de mondhygiënist:

 • I Consultatie en Diagnostiek (C) Prijs
 • C11 Periodieke controle€ 22,16
 • C13 Probleemgericht consult€ 22,16
 • C22 Schriftelijke medische anamnese€ 22,16
 • C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 104,95
 • C29 *Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 29,15
 • III Preventieve Mondzorg (M)Prijs
 • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 min.)€ 13,07
 • M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min.)€ 13,07
 • M03 Gebitsreiniging (per 5 min.)€ 13,07
 • M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 26,24
 • M32 */**Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 17,49
 • M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen
  Medicament
  € 5,83
 • M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 14,58
 • M61 *Mondbeschermer€ 26,24
 • IV Verdoving (A)Prijs
 • A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
 • A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 14,58
 • XII Tandvleesbehandelingen (T) (=parodontologie)Prijs
 • T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 154,51
 • T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 169,09
 • T21 Grondig reinigen wortel per element, complex€ 31,49
 • T22 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 23,32
 • T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 90,38
 • T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële behandeling€ 104,95
 • T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 46,65
 • T41 Beperkt consult parodontale nazorg€ 61,22
 • T42 Consult parodontale nazorg€ 88,63
 • T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 117,78
 • T44 Complex consult parodontale nazorg€ 156,85
 • T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 154,51
 • T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 169,09
 • DiversenPrijs
 • T91 Pocketregistratie (ook inzetbaar voor patiënten die zich niet in een
  chirurgisch parodontologie-traject bevinden)
  € 34,98
 • T92 Parodontiumregistratie (ook inzetbaar voor patiënten die zich niet in een
  chirurgisch parodontologie-traject bevinden)
  € 69,97
 • T93 *Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling€ 40,82

* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking).
** Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd.

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2020.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-20600-02 verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van de NVM-Mondhygiënisten: www.mondhygienisten.nl

Schoongebit.nl is een praktijk voor mondhygiëne, waarbij de mondzorg centraal staat.

Openingstijden

Contact