Overzicht tarieven

Tarievenlijst geldt t/m 31 december 2024. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Tarief beschikking mondzorg 2023 t.b.v. de mondhygiënist:

 • I Consultatie en Diagnostiek (C) Prijs
 • a. Diagnostisch onderzoek
 • C001 Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing€ 53,50
 • C002 Periodieke controle € 26,75
 • C003 Consult niet zijnde periodieke controle,
  zoals probleemgericht consult
  € 26,75
 • C014 Pocketregistratie€ 42,24
 • C015 Parodontiumregistratie€ 84,48
 • b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
 • C010 Schriftelijke medische anamnese€ 26,75
 • C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 126,72
 • C013 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 35,20
 • III Preventieve Mondzorg (M)Prijs
 • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 min.)€ 15,78
 • M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min.)€ 15,78
 • M03 Gebitsreiniging (per 5 min.)€ 15,78
 • M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 31,68
 • M32 */**Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 21,12
 • M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen
  medicament per element, niet meer dan 5 elementen per keer
  € 7,04
 • M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 17,60
 • M61 *Mondbeschermer€ 31,68
 • M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 61,25
 • M81 Behandeling van witte vlekken, volgende element€ 33,79
 • IV Verdoving (A)Prijs
 • A15 Oppervlakte verdoving € 9,15
 • A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 17,60
 • VI Vullingen (V)Prijs
 • V30 Fissuurlak, eerste element€ 31,68
 • V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting€ 17,60
 • V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 7,40
 • XII Tandvleesbehandelingen (T)Prijs
 • a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
 • T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 204,16
 • T021 Grondig reinigen wortel per element, complex € 38,02
 • T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 28,16
 • T032 Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling
  met parodontiumstatus
  € 126,72
 • T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 77,44
 • T042 consult parodontale nazorg € 107,01
 • T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 142,21
 • T044 Complex consult parodontale nazorg € 189,38
 • DiversenPrijs
 • T161 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 49,28
 • T162 Behandeling tandvleesabces € 95,04
 • T163 *Toepassing lokaal medicament € 76,03
 • T164 *(Draad)Spalk € 28,16
 • T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 70,40
 • Vitaal VerstandPrijs
 • Intake, inclusief beoordelen vragenlijst€ 85,00
 • Vervolg consult€ 65,00

* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking).
** Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd.

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2023.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-24612-01 verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van de NVM-Mondhygiënisten: www.mondhygienisten.nl

Schoongebit.nl is een praktijk voor mondhygiëne, waarbij de mondzorg centraal staat.

Openingstijden

Contact