Overzicht tarieven

Tarievenlijst geldt t/m 31 december 2021. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Tarief beschikking mondzorg 2021 t.b.v. de mondhygiënist:

 • I Consultatie en Diagnostiek (C) Prijs
 • C11 Periodieke controle€ 22,91
 • C13 Probleemgericht consult€ 22,91
 • C22 Schriftelijke medische anamnese€ 22,91
 • C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 108,53
 • C29 *Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 30,15
 • III Preventieve Mondzorg (M)Prijs
 • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 min.)€ 13,52
 • M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min.)€ 13,52
 • M03 Gebitsreiniging (per 5 min.)€ 13,52
 • M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 27,13
 • M32 */**Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 18,09
 • M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen
  Medicament
  € 6,03
 • M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 15,07
 • M61 *Mondbeschermer€ 27,13
 • IV Verdoving (A)Prijs
 • A15 Oppervlakte verdoving € 7,84
 • A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 15,07
 • XII Tandvleesbehandelingen (T) (=parodontologie)Prijs
 • T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174,85
 • T021 Grondig reinigen wortel per element, complex € 32,56
 • T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 24,12
 • T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling € 108,53
 • T033 Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 66,32
 • T042 consult parodontale nazorg € 91,64
 • T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121,79
 • T044 Complex consult parodontale nazorg € 162,19
 • DiversenPrijs
 • T161 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42,20
 • T162 Behandeling tandvleesabces € 81,39
 • T163 *Toepassing lokaal medicament € 65,12
 • T164 *(Draad)Spalk € 24,12
 • T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 60,29

* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking).
** Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd.

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2021.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-21614-01 verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van de NVM-Mondhygiënisten: www.mondhygienisten.nl

Schoongebit.nl is een praktijk voor mondhygiëne, waarbij de mondzorg centraal staat.

Openingstijden

Contact