Overzicht tarieven

Tarievenlijst geldt t/m 31 december 2022. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Tarief beschikking mondzorg 2022 t.b.v. de mondhygiënist:
 • I Consultatie en Diagnostiek (C) Prijs
 • a. Diagnostisch onderzoek
 • C001 Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing€ 46,91
 • C002 Periodieke controle € 23,45
 • C003 Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult € 23,45
 • C014 Pocketregistratie€ 37,03
 • C015 Parodontiumregistratie€ 74,07
 • b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
 • C010 Schriftelijke medische anamnese€ 23,45
 • C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 111,10
 • C013 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 30,86
 • III Preventieve Mondzorg (M)Prijs
 • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 min.)€ 13,84
 • M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min.)€ 13,84
 • M03 Gebitsreiniging (per 5 min.)€ 13,84
 • M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 27,78
 • M32 */**Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 18,52
 • M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament per element, niet meer dan 5 elementen per keer € 6,17
 • M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 15,43
 • M61 *Mondbeschermer€ 27,78
 • M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 52,70
 • M81 Behandeling van witte vlekken, volgende element€ 29,63
 • IV Verdoving (A)Prijs
 • A15 Oppervlakte verdoving € 8,02
 • A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,43
 • VI Vullingen (V)Prijs
 • V30 Fissuurlak, eerste element€ 27,78
 • V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting€ 15,43
 • V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,17
 • V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje€ 12,34
 • XII Tandvleesbehandelingen (T)Prijs
 • a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
 • T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 179,00
 • T021 Grondig reinigen wortel per element, complex € 33,33
 • T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 24,69
 • T032 Evaluatie initiële behandeling, of herbeoordeling met parodontiumstatus € 111,10
 • T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 67,90
 • T042 consult parodontale nazorg € 93,82
 • T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 124,68
 • T044 Complex consult parodontale nazorg € 166,04
 • DiversenPrijs
 • T161 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 43,21
 • T162 Behandeling tandvleesabces € 83,33
 • T163 *Toepassing lokaal medicament € 66,66
 • T164 *(Draad)Spalk € 24,69
 • T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 61,72
 • Vitaal VerstandPrijs
 • Intake, inclusief beoordelen vragenlijst€ 80,00
 • Vervolg consult€ 60,00
* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking). ** Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd. NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2022. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-22610-02 verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van de NVM-Mondhygiënisten: www.mondhygienisten.nl

Schoongebit.nl is een praktijk voor mondhygiëne, waarbij de mondzorg centraal staat.

Openingstijden

Contact