Overzicht tarieven

Tarievenlijst geldt t/m 31 december 2019. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Tarief beschikking mondzorg 2019 t.b.v. de mondhygiënist:

 • I Consultatie en Diagnostiek (C) Prijs
 • C11 Periodieke controle€ 21,78
 • C13 Probleemgericht consult€ 21,78
 • C22 Schriftelijke medische anamnese€ 21,78
 • C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 103,16
 • C29 *Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 28,66
 • III Preventieve Mondzorg (M)Prijs
 • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 min.)€ 12,85
 • M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min.)€ 12,85
 • M03 Gebitsreiniging (per 5 min.)€ 12,85
 • M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 25,79
 • M32 */**Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 17,19
 • M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen
  Medicament
  € 27,63
 • M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 14,33
 • M61 *Mondbeschermer€ 25,79
 • IV Verdoving (A)Prijs
 • A15 Oppervlakte verdoving € 7,45
 • A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 14,33
 • XII Tandvleesbehandelingen (T) (=parodontologie)Prijs
 • T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 151,88
 • T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 166,21
 • T21 Grondig reinigen wortel per element, complex€ 30,95
 • T22 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 22,92
 • T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 88,83
 • T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële behandeling€ 103,16
 • T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 45,85
 • T41 Beperkt consult paradontale nazorg€ 60,18
 • T42 Consult paradontale nazorg€ 87,11
 • T43 Uitgebreid consult paradontale nazorg€ 115,47
 • T44 Complex consult paradontale nazorg€ 154,17
 • T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 151,88
 • T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 166,21
 • DiversenPrijs
 • T91 Pocketregistratie (ook inzetbaar voor patiënten die zich niet in een
  chirurgisch parodontologie-traject bevinden)
  € 34,39
 • T92 Parodontiumregistratie (ook inzetbaar voor patiënten die zich niet in een
  chirurgisch parodontologie-traject bevinden)
  € 68,77
 • T93 *Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling€ 40,12

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten in rekening kunnen worden gebracht
** Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd.

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2019.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-19611-01 verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van de NVM-Mondhygiënisten: www.mondhygienisten.nl

Schoongebit.nl is een praktijk voor mondhygiëne, waarbij de mondzorg centraal staat.

Openingstijden

 • Maandag: 08:30 - 14:00
 • Dinsdag: 10:00 - 14:00
 • Woensdag: gesloten
 • Donderdag: 08:30 - 17:00
 • Vrijdag: 09:00 - 18:00

Contact