Het eerste bezoek

De eerste afspraak beslaat 60 minuten. Allereerst wordt bekeken wat uw klachten zijn, wat Schoongebit.nl voor u kan betekenen en wat u zelf kunt doen. Uw tandvlees wordt systematisch beoordeeld. Wanneer nodig wordt er een parodontiumstatus (het in kaart brengen van de situatie in de mond) gemaakt en u krijgt uitgebreide adviezen.
Een behandelplan wordt opgesteld en bekeken hoeveel vervolgafspraken nodig zijn. Tevens bespreken we de kosten.

Verwijskaart

De tandarts hoeft u niet meer door te verwijzen, sinds de mondhygiënist vrij toegankelijk is geworden. Schoongebit.nl vindt het wel prettig als u overleg pleegt met uw behandelend tandarts en u toch een verwijskaart meekrijgt met eventueel recente röntgenfoto’s.

Verzekering en financiën

Schoongebit.nl adviseert u uw verzekeringspolis door te nemen. Niet iedere verzekeringsmaatschappij vergoedt de behandelingen door een vrijgevestigd mondhygiënist. Bij Schoongebit.nl werken we volgens de landelijk vastgestelde NZa tarieven. De tarievenlijst is ook op deze website te vinden onder het kopje Codes en Tarieven. Aan het einde van elke behandeling wordt u verzocht de nota middels PIN te voldoen. U krijgt uw nota direct per email toegestuurd en deze dient u zelf te declareren bij uw eventuele zorgverzekeraar. Wij zijn niet gecontracteerd bij zorgverzekeraars.

In geval van verhindering wordt u verzocht hiervan minstens 2 werkdagen tevoren bericht te geven, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit geldt ook voor alle vervolgafspraken.

Wat mee te nemen

Wilt u bij eventueel medicijngebruik de naam en bijsluiter van uw medicijn meenemen? Veel medicijnen hebben namelijk invloed op de mondgezondheid en/of hebben invloed op de behandeling.
Tevens verzoeken wij u de medische anamnese mee te nemen.
Mocht u eerder bij een mondhygiënist onder behandeling zijn geweest, wilt u dan bij hem of haar uw gegevens opvragen?

Schoongebit.nl is een praktijk voor mondhygiëne, waarbij de mondzorg centraal staat.

Openingstijden

Contact